За разлика от политиците отношението на бизнеса към медиите е доста по-балансирано