За първи път в България се предлага жилищен кредит с 30 години фиксирана лихва