За първи път в България: HR процес гарантира почти 100% успеваемост при подбора на кандидати