За лоялността на екипа е важна културата на самодисциплина и отговорност във фирмата