За големия бизнес главният изпълнителен директор е от ключово значение