ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект: „БЪДИ ДИГИТАЛЕН”