ЗАХАРНИ ЗАВОДИ пуска високо автоматизирана инсталация за етилов алкохол