Юлияна Георгиева от ВУЗФ: С „Академия за предприемачи“ ще помогнем на младежи с визия да стартират свой бизнес