Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие