Японският гигант Ricoh стана акционер в Немечек България