World Finance Magazine: Пощенска банка е най-добрата банка в банкирането на дребно в България за 2018 г.