Westinghouse избра M3 Communications Group, Inc. за публичните комуникации на компанията в България