WWF и ГБИТК Ви канят на конференция на тема "Преходът към зелена икономика и заетост в България"