Втори бизнес форум в рамките на посещението на бизнес делегацията във Виетнам