Втората национална коучинг конференция с международно участие ще се насочи върху лидерството в променящата се среда