Втечненият природен газ: новата "златна треска" за силно дебалансирани пазари