Всяка година се губят 29,3 млрд. лева държавни приходи в ЕС поради фалшифициране