Всеки трети бойкотира търговци, които не приемат безкешови плащания