Все повече ученици след 16-годишна възраст участват в летни стажантски програми