Все повече български компании ще се насочват към износа