Връщаме ли „старото нормално“ или продължаваме работа по нов начин?