Връчват 24-каратови златни класове на бизнеса днес