Водещите финансови институции в Югоизточна Европа избират IBM за ускоряване на цифровата трансформация