Водещи български компании застават зад ново Споразумение за Европа