Водещи българска и китайска компании сключват в Пловдив споразумение за сътрудничество