Водещата световна верига InterContinental Hotels & Resorts стъпва на българския пазар