Владеенето на немския език води до високи доходи и успешна реализация