Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП