Висока степен на безопасност на храните бла- годарение на системите за визуална инспек- ция