Visa започва изпълнението на програма за финансова грамотност за ученици в България