Visa откри нов Иновационен център в Лондон и разширява достъпа на европейските клиенти до платформата Visa Developer