Visa и глобалните ѝ партньори разширяват достъпа до трансгранични разплащания за потребители и малки и средни предприятия