Visa е обработила един милиард повече безконтактни разплащания в Европа за по-малко от година