Vienna Insurance Group увеличава възможностите за продажби в България чрез придобитата от Булстрад компания ОББ–Ей Ай Джи