Весела Илиева с награда „Изпълнителен директор на годината“ от „100-те НАЙ“