Възможности за съвместни инициативи с Националният съвет за саморегулация