Въведената такса за големи ВЕИ ще е от полза за реалните инвеститори