Въпреки предизвикателствата на 2020 FlixMobility се придържа към зелената си визия