Вълшебство и красота, преплетени в юбилейния японо-български концерт „Цветът на вишната“