ВУЗФ и небанковият финансов холдинг MFG стартираха съвместна програма за лидерско развитие