В първите 3 часа на „Black Friday“ бяха регистрирани над 400.000 броя посещения