В РУСИЯ ЧЕСТВАТ 75 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА АТОМНАТА ИНДУСТРИЯ