В Давос водещи световни компании призовават правителствата да помислят за околната среда