В България се разработва иновативна платформа за обмен на всички видове финансови инструменти