В БТПП се проведе годишна информационна среща със стажанти от икономическите гимназии