В БТПП Пилотно обучение за нова професия „Специалист по онлайн експортни дейности” по проект DiVET