Увереността на българските бизнес лидери е под средната за света