Увеличава се броят на производствените предприятия, които искат да подобрят условията си на труд