Утре в БТПП: Обявяване на резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения