Устойчивата енергийна политика – във фокуса на вниманието на Европейския икономически и социален комитет